0908 041 306 (po - pia 8:00 - 16:00) objednavkysk@biocont.cz ​​​


BIOLOGICKÁ OCHRANA RASTLÍN

Dum a zahrada
Profesni pestitele

GreenMix multi


Druhovo bohatá zmes bylín určená k viacročnému ozeleneniu medziradia viníc a sadov
Kategorie
Podľa oblasti použitiaovocné sady, vinice
Plodinavinič, ovocné sady
Balenie20 kg, 5 kg

892,00 EUR
Podľa oblasti použitia

ovocné sady, vinice

Plodina

vinič, ovocné sady

Balenie

20 kg, 5 kg

Zloženie:

                          Druh                                                    Odroda             
Vičenec vikolistý - Onobrychis viciifolia                            Višňovský
Vičenec vikolistý - Onobrychis viciifolia                            Višňovský
Lucerna ďatelinová - Medicago lupulina                              Ekola
Lucerna ďatelinová - Medicago lupulina                              Ekola
Facélia vratičolistá - Phacelia tanacetifolia                             Vega
Ľaničník siaty - Camelina sativa                                           Zuzana
Ľaničník siaty - Camelina sativa                                           Zuzana
Bôľhoj lekársky - Anthyllis vulneraria                                   Pamir
Ďatelina purpurová - Trifolium incarnatum                          Kardinál
Horčica biela - Sinapis alba                                                 Andromeda
Pohanka jedlá - Fagopyrum esculentum                                  Zita
Ľadenec rožkatý - Lotus corniculatus                                     Rocco
Mrkva kŕmna - Daucus carota                                              Táborská
Ďatelina plazivá - Trifolium repens                                          Luke
Slez kŕmny - Malva verticillata                                              Dolina
Kostrava červená - Festuca rubra                                        Reverent
Kostrava červená - Festuca rubra                                          Wilma
Kostrava ovčia - Festuca ovina                                            Dorotka
Ranostaj pestrý - Securigera varia                                         Eroza
Skorocel kopijovitý - Plantago lanceolata                             Libor
 

Priaznivé účinky na pôdu:

tvorba biomasy, pokrytie pôdy pri nízkej spotrebe vody, obmedzenie zaťaženia pojazdom techniky, zásobovanie viniča dusíkom, dotácie energie vo forme koreňových exudátov, lepšie vsakovania vody z prívalových zrážok, niekoľkonásobné zvýšenie množstva dážďoviek, poskytovanie peľu a nektáru užitočným organizmom.

 

 

 

Použitie:

Zmes bola vyvinutá špeciálne k viacročnému ozeleneniu medziradia viníc a sadov v aridnejších vinohradníckych oblastiach strednej Európy. Vlastnosti zmesi:

  • Obsahuje jednoročné druhy chrániace pôdu rýchlo po vzídení a vytvárajúce veľké množstvo biomasy v prvom roku (facélia, horčica).
  • Obsahuje taktiež drobnejšie vytrvalé druhy, dlhodobo kryjúce pôdu pri relatívne nízkej spotrebe vody (ďatelina biela, kostravy, ľadenec, ranostajovec a iné).
  • Niektoré z komponentov veľmi dobre znášajú zaťaženie pojazdom traktorov (ďatelina biela, kostravy, skorocel).
  • Rada vytrvalých druhov bôbovitých (vičenec, lucerna, ľadenec, ranostajovec, bôľhoj) v prípade potreby zádobuje pôdu dusíkom produkovaným symbiotickými hľuzovitými baktériami.
  • Všetky rastliny „pumpujú“ do pôdy energiu vo forme koreňových exsudátov (20 – 60 % všetkej fotosyntézou vyprodukovanej energie je takto „investovanej“ do pôdy). Táto energia je využívaná pôdnymi organizmami, ktoré sa zásadným spôsobom podieľajú na zlepšovaní fyzikálnej, biologickej a chemickej štruktúry pôdy.
  • Do takto oživenej pôdy omnoho lepšie presakujú prívalové zrážky a pôda má podstatne vyššie zadržiavanie vody aj pomer voda/vzduch, takže rastlinám poskytuje komfort ako za sucha, tak v extrémnych dažďových periódach.
  • V biologicky aktívnej pôde dochádza k mnohonásobnému zvýšeniu množstva dážďoviek, ktoré prekyprujú pôdu a sprístupňujú koreňom révy živiny (P, K, Ca, Mg a iné ).

Ošetrovanie: zmes možno buď 1 – 2 x ročne kosiť, alebo ju stačí 1 – 2 x za vegetáciu pováľať vhodným valom.

Termín sejby: február – apríl.

Výsevné množstvo: 15 - 20 kg/ha pri osiatí každého druhého medziradia.

leták

Green_mix_multi_letak.pdf pdf 496.4 KB