0908 041 306 (po - pia 8:00 - 16:00) objednavkysk@biocont.cz ​​​

e-shop: 0919 041 540 (po - pia 8:00 - 16:00) vacko@biocont.cz

                                                                               YouTube: BIOCONT SLOVENSKO

BIOLOGICKÁ OCHRANA RASTLÍN

Dum a zahrada
Profesni pestitele

Kto sme

Biocont, s.r.o. so sídlom v Topoľčanoch patrí do skupiny Biocont Laboratory.

       Naším cieľom je poskytnúť ekologicky a integrovane hospodáriacim poľnohospodárom a lesníkom čo najucelenejšiu paletu prostriedkov a technológií biologickej a biotechnologickej ochrany rastlín vrátane špičkového informačného servisu a poradenstva. Spoločnosť Biocont Laboratory bola založená roku 1991 Ing. Milanom Hluchým a Dr. Miloslavom Zachardom, CSc. Od začiatku sa špecializovala na ekologizáciu poľnohospodárstva a predovšetkým biologickú ochranu rastlín. Základným programom na začiatku 90. rokov 20. storočia bola produkcia dravého roztoča Typhlodromus pyri a vývoj systému biologickej ochrany viniča. V rámci tohto programu bola zavedená biologická ochrany rastlín na tisíce hektárov viníc v Československu, Rakúsku a Nemecku.

      Od začiatku bol pri zavádzaní systému biologickej ochrany viníc položený dôraz na precízne preškolenie užívateľov prostriedkov biologickej ochrany. V ďalších rokoch bol postupne systém biologickej ochrany viníc doplňovaný o ďalšie prvky a roku 2005 sme zahájili overovanie kompletného systému ekologického vinohradníctva. Roku 2007 sme zahájili overovanie systému ekologického ovocinárstva. K podpore snáh o ekologizáciu poľnohospodárstva sme vydali 5 kníh v niekoľkých jazykových mutáciách. V priebehu svojej existencie firma Biocont Laboratory úspešne realizovala z fondu projektov ekologizácie poľnohospodárstva v Európe i mimo Európy. Súčasťou väčšiny týchto projektov boli aj štúdie biodiverzity agroekosystémov. V súčasnosti firmy skupiny Biocont zamestnávajú v šiestich štátoch Európy, viac ako 50 zamestnancov.

 

STRUČNÁ HISTÓRIA SKUPINY BIOCONT:

1989 Produkcia dravého roztoča Typhlodromus pyri

1991 Založenie firmy Biocont Laboratory spol. s r.o. Ing. Milanom Hluchým a RNDr. Miloslavom Zachardou, CSc.

1994 Založenie firmy Biocont s.r.o (Slovensko)

1994 - 1996 Realizácia projektu "Biologizácia vinohradníctva na území CHKO Pálava" financovaného World Bank,   Washington D.C.

1996 - 1998 Realizácia projektu zahraničnej rozvojovej pomoci ČR "Biologizácia vinohradníctva v Moldavsku"

1997 Produkcia parazitoidov Aphidius colemani a A. ervi

1999 Produkcia parazitoidov rodu Trichogramma (Biocont, s.r.o., CZ)

2000 - 2001 Účasť na realizácii projektu PHARE – Zavedenie systému integrovanej vinohradníckej produkcie v pohraničných okresoch Břeclav a Znojmo

2000 - 2002 Realizácia projektu zahraničnej rozvojovej pomoci ČR – "Zavedenie systému biologickej ochrany rýchlenej zeleniny v Maroku"

2001 Prevod druhých 50 % podielov firmy Biocont Laboratory spol. s r.o. na Ing. M. Hluchého, PhD.

2003 Založenie firmy Biocont Magyarországh Kft (HU)

2003 - 2004 Účasť na realizácii projektu SAPARD "Zavedenie systému integrovanej vinohradníckej produkcie v okresoch Hodonín a Brno-venkov

2005 Prvé veľkoplošné úspešné pokusy s aplikáciou feromónov, metódou "Mating disruption" v ČR, HU a SK. Štart vývoja systému ekologického vinohradníctva v ČR

2006 Založenie firmy Biocont Polska, Sp. z o. o.

2007 Štart vývoja systému ochrany ovocných drevín v ekologickom ovocinárstve. Zahájenie prechodu k ekologickému ovocinárstvu a vinohradníctvu v Moldavsku.

2008 Realizácia štúdie biodiverzity (vyšších rastlín, denných motýľov, chrobákov, vtákov) rôzne obhospodarované vinice (konvenčne, IP, ekologicky) a zrovnávaných prírodných plôch. Objednávateľ MZe ČR.

2009 Realizácia štúdie biodiverzity (vyšších rastlín, denných motýľov, chrobákov, dážďoviek, panciernikov, stonožiek a iné.) rôzne obhospodarovaných viníc a sadov ČR. Objednávateľ MZe ČR.

Účasť na medzinárodných projektoch "EKOWIN (Cz-At)-ochrana prírody ekologizácia vinohradníctva" a EKOWIN (Hu-At) realizovaných v juhomoravských, viedenských, burgenlandských a západomaďarských viniciach.

Úspešná aplikácia kompletného systému ekologickej ochrany viníc na ploche cca 1.200 ha juhomoravských, slovenských a maďarských viníc.

2010 Ukončenie štúdie biodiverzity viníc, pokračovanie štúdie biodiverzity sadov v ČR.

Ďalšie rozšírenie ekologickej ochrany viníc na ploche cca 1.600 ha českých, maďarských a slovenských viníc.

Úspešné uskutočnenie poloprevádzkových pokusov s komplexnou ekologickou ochranou jadrovin v ČR.

2011 Prvé poloprevádzkové pokusy s leteckou aplikáciou parazitoidov r. Trichogramma proti víjačke kukuričnej. Zahájenie vývoja technológie ekologickej ochrany poľnej zeleniny v Maďarsku a ČR. Ukončenie štúdie biodiverzity sadov v ČR.

2012 Prvá komerčná aplikácia patentovanej technológie leteckej ochrany kukurice parazitoidmy r. Trichogramma na cca 2.500 ha kukurice v ČR, zahájenie testovania tej to technológie v PL, D a SK. Zahájenie testovania systému ekologickej ochrany viníc, čaju, kávy a zeleniny v južnom Vietname.

2013 Úspešná realizácia leteckých aplikácií parazitoidov r. Trichogramma na cca 9.000 ha kukurice v ČR, PL, D a SK. Ukončenie prvých testov ekologickej ochrany poľnohospodárskych plodín v južnom Vietnamu. Založenie akciovej spoločnosti Biocont Vietnam. Zahájenie testovania systému ekologickej ochrany viníc a ovocných drevín v Juhoafrickej republike. Ing. Štefan Hluchý sa stáva riaditeľom  spoločnosti BIOCONT LABORATORY.  Ing. Milan Hluchý PhD. sa stáva generálnym riaditeľom nadnárodnej skupiny firiem Biocont. Ukončenie vývoja prípravku VermiFit.

2014 Registrácia a zahájenie predaja prvých 6 produktov akciovou spoločnosťou Biocont Vietnam JSC. Úspešná aplikácia letecky aplikovaných parazitoidov rodu Trichogramma na 18.000 ha kukurice v ČR, PL, D a SK. Dokončenie a presťahovanie firmy BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o. do nového sídla v Modřicích u Brna.

2015 Zahájenie predaja a servisných služieb v oblasti ochrany hospodárskych zvierat pred obťažujúcimi muchami. Registrácia a zahájenie predaja prípravku WETCIT ® a prípravku Lepinox® Plus. Zahájenie predaja rozmetadieľ síry a stroju GreenManager® určeného na sejbu bylinného porastu do medziradia viníc a sadov a ku kultivácii bylinných porastov v medziradí viníc a sadov.

2016 Podstatné posilnenie spolupráce medzi firmami BIOCONT LABORATORY, Biocont Magyaroszág, Biocont Polska a Biocont SK a personálne posilnenie dcérskych foriem v strednej Európe. Registrácia a začiatok predaja mikrobiálnych hnojív Free N a Free PK. Začiatok spolupráce na vývoji technológie ekologickej ochrany skleníkových kultúr, viníc  a ďalších plodín v Číne.

 

V súčasnej dobe formy skupiny Biocont produkujú, distribuujú a zabezpečujú odborným poradenstvom viac ako 70 prostriedkov biologickej a biotechnologickej ochrany rastlín v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, na Slovensku a vo Vietname.

Naše vlastné produkty distribuuje niekoľko desiatok distribútorov vo väčšine krajín EÚ.

Firmy skupiny Biocont spolupracujú s mnohými svetovo renomovanými producentmi prostriedkov biologickej ochrany rastlín, ako sú: Andermatt Biocontrol AG (CH), Biofa AG (DE), Biohelp (AT), Biotop (FR), CBC – Biogard Ltd. (IT), BASF (DE), Certis (USA), Chemtura (USA), Gaiago (FR), Koppert (NL), LUXEMBURGINDUSTRIES, Ltd. (IL), MB di Bergonzi (IT), ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. (JAR), PRIMOSE, a. s. (CZ), Shin Etsu (JP), Sumitorno Chemical Co. (JP), Tilco (DE), Trifolio – M GrnbH (DE), Zolfindustria srl. (IT).

RegistrovatCart icon
0 ks
0 Kč
Přihlásit

Košíkks celkem za

Zatím nemáte v košíku žádné zboží
Objednat
Tieto webové stránky používajú iba cookies nevyhnutné pre funkciu webu.