0908 041 306 (po - pia 8:00 - 16:00) objednavkysk@biocont.cz ​​​

e-shop: 0919 041 540 (po - pia 8:00 - 16:00) vacko@biocont.cz

                                                                               YouTube: BIOCONT SLOVENSKO

BIOLOGICKÁ OCHRANA RASTLÍN

Dum a zahrada
Profesni pestitele

VectoBac® WG

Missing big

Selektívny biocídny prípravok na reguláciu lariev komárov vo vode
KategorieKomáre
Balenie0,5kg, 5kg, 25kg

5,00 EUR
Balenie

0,5kg, 5kg, 25kg

Selektívny biocídny prípravok na reguláciu lariev komárov vo vode
vo forme dispergovateľných granulí.

Pôsobenie prípravku:
Pôsobí požerovo proti larvám komárov žijúcich v stojatých vodách. Účinnou látkou sú toxíny
produkované baktériou B. thuringiensis ssp. israelensis. Po požití sa toxíny aktivujú a dochádza
k poškodeniu črevnej steny lariev komárov. Nepôsobí na dospelé jedince komárov a je selektívny voči
ostatným živočíchom.

Návod na použitie:

Prostredie Dávkovanie Poznámky k aplikácii

Larvy komárov (L1 – L4) – v rôznych
čistých alebo umelo vytvorených
vodných plochách*, kde dochádza k   liahnutiu lariev komárov

2,5 - 10 kg/ha Na lokalitách s výskytom lariev
4. instaru, resp. kde je vysoká hustota
lariev neskorších instarov použite vyššiu aplikačnú dávku
Larvy komárov (L1 – L4) – v rôznych
znečistených prírodných alebo umelo
vytvorených vodných plochách**, kde
dochádza k liahnutiu lariev komárov
10 - 15 kg/ha Na lokalitách s výskytom lariev
4. instaru, resp. kde je vysoká hustota
lariev neskorších instarov použite vyššiu aplikačnú dávku

 


* Zavlažovacie kanály, nádrže, priehrady, jazerá, rieky, kanály, mokrade, rybníky, vodovody
** odpadové vody a stoky, vodojemy, septiky


Dodatkové informácie:

Prípravok aplikujte v dobe výskytu lariev komárov hrubým postrekom
na hladinu vodných plôch pomocou tlakových alebo motorových postrekovačov.                                   Možná je aj letecká, ako aj pozemná aplikácia. Vectobac WG ponechajte dispergovať vo vode, množstvo vody závisí na aplikačnom zariadení a spôsobe aplikácie.


Používajte biocidy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.         Prípravok je určený pre profesionálne použitie.


Skladovateľnosť: 2 roky pri teplote do 20 °C
Balenie: 0,5 kg, 5 kg a 25 kg


Tento produkt je možné využiť v ekologickom poľnohospodárstve