0908 041 306 (po - pia 8:00 - 16:00) objednavkysk@biocont.cz ​​​

e-shop: 0919 041 540 (po - pia 8:00 - 16:00) vacko@biocont.cz

BIOLOGICKÁ OCHRANA RASTLÍN

Dum a zahrada
Profesni pestitele

TrichoPlus® B

Missing big

KategorieŠkodcoviapsotyskleník
Škodcapsota rajčiaková
BaleniePapierová tuba 200 000 ks, Papierová tuba 400 000 ks

1,00 EUR
Škodca

psota rajčiaková

Balenie

Papierová tuba 200 000 ks, Papierová tuba 400 000 ks
Biologický pomocný prípravok (bioagens - parazity) so živými makroorganizmami Trichogramma cacoeciae k ochrane zeleniny pred napadnutím húsenicami psoty rajčiakovej (Tuta absoluta)

Plodina

Účel použitia Dávka/ha Ochranná
doba
Poznámka
zelenina psota rajčiaková (Tuta absoluta)  
 
4 000 ks /
100 m2
AT  
zelenina psota rajčiaková (Tuta absoluta) 8 000 ks /
100 m2
AT  

SKLADOVANIE
TRICHOPLUS B aplikujte bezprostredne po dodávke.

Ak nie je možné prípravok aplikovať v deň dodávky, je možné krátkodobé skladovanie počas najviac 24 hodín od dodania v originálnych uzavretých obaloch na suchom, chladnom mieste pri teplote cca 6 - 8 ° C a relatívnej vzdušnej vlhkosti 70 % oddelene od chemických prípravkov a prchavých látok.

Prípravok nesmie zmrznúť.

Prípravok sa musí použiť pred dátumom expirácie uvedeným na obale.