0908 041 306 (po - pia 8:00 - 16:00) objednavkysk@biocont.cz ​​​

e-shop: 0919 041 540 (po - pia 8:00 - 16:00) vacko@biocont.cz

                                                                               YouTube: BIOCONT SLOVENSKO

BIOLOGICKÁ OCHRANA RASTLÍN

Dum a zahrada
Profesni pestitele

Alginure®


Fungicídny prípravok na ochranu rastlín proti hubovým chorobám.
Kategorie
Chorobamúčnatka viniča, pleseň viniča(peronospora)
Podľa oblasti použitiavinič
Balenie10 l, 5 l
Podľa škodcu alebo chorobymučnatka, plesne

149,00 EUR
Choroba

múčnatka viniča, pleseň viniča(peronospora)

Podľa oblasti použitia

vinič

Balenie

10 l, 5 l

Podľa škodcu alebo choroby

mučnatka, plesne

Pôsobenie:

Po aplikácii dochádza v rastlinách k aktivácii rady obranných biochemických
mechanizmov, pričom najrýchlejšie do dvoch hodín, je plne aktivovaná tvorba peroxidu vodíka.
Potom je rastlina schopná sama tvoriť kyselinu salicylovú, PR proteíny a nakoniec behom dvoch
dní je plne aktivovaná aj produkcia fytoalexínov. Týmto spôsobom je možné mnoho rastlín cestou
indukovanej rezistencie veľmi účinne a hlavne včas pripraviť na napadanie patogénmi. Podľa dávky je
pôsobenie Alginure buď preventívne, alebo pri aplikácii zvýšenej dávky aj kuratívne. Pri preventívnych
aplikáciách je vhodné kombinovať Alginure s nízkymi dávkami kvalitných meďnatých fungicídov

Kompatibilita

Nesmie byť aplikovaný spoločne so zásaditými produktami. Môže sa miešať s insekticídnými a meďnatými prípravkami.

Aplikácia

 
Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka k aplikácii
vinič perenospóra 1,5 - 4,5 l/ha 14 postrek, rosenie

 

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 6x
Interval medzi aplikáciami: 7 dní.
Prípravok aplikujte v jednotlivých rastových fázach preventívne podľa signalizácie v dávke:
- 1,5 l/ha s 400 l vody od fázy 2 vyvinutých listov (BBCH 12)
- 3 l/ha v 800 l vody/ha na začiatku kvitnutia (BBCH 61)
- 4,5 l/ha v 1200 l vody/ha na konci kvitnutia (BBCH 68)

 

Skladovateľnosť: 2 roky pri teplote 5 – 25 °C.

Balenie: 5l, 10l